Loading the content... Loading depends on your connection speed!

Regulamin

1.Dane identyfikacyjne Sprzedawcy

Bootiquerie, ul. Fińska 9a, Janinów
05-825 Grodzisk Mazowiecki
Magdalena Jancewicz, prowadząca działalność pod firmą J.J. Butique Jancewicz Magdalena
NIP: 7792089082, REGON: 142964140
numer kontaktowy: 666 014 054
adres e-mail: sklep@bootiquerie.com

2. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin zawiera w szczególności informacje dotyczące Sprzedawcy i produktów oferowanych w sklepie internetowym Bootiquerie, zasad dokonywania transakcji zakupu produktów w sklepie internetowym, w tym również związane z tym czynności techniczne.
2. Regulamin określa zasady postępowania związane z dostawą produktów, reklamacjami, odstąpieniem od umowy przez Klienta oraz sposobem zwrotu towaru.
3. Regulamin określa również zakres praw wynikających z gwarancji przyznawanej w związku z zakupem produktu.
4. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza, iż Klient zapoznał się z treścią Regulaminu oraz akceptuje jego treść.
5. Do prawidłowego korzystania ze sklepu internetowego Bootiquerie, w tym przeglądania produktów sklepu internetowego Bootiquerie oraz składania zamówień na produkty niezbędny jest komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu:
a. Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies,
b. Google Chrome w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies,
c. Mozilla Firefox w wersji 21.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies,
oraz aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
6. Niniejszy Regulamin nie stanowi regulaminu ani ogólnych warunków umowy w rozumieniu art. 384 Kodeksu cywilnego.

3. Ważność ofert

1. Informacje o produktach dostępnych w sklepie internetowym stanowią ofertę w znaczeniu handlowym i stanowią zaproszenia do zawarcia umowy sprzedaży. Informacje te nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
2. Produkty widoczne na stronie internetowej są dostępne do chwili wyczerpania zapasów.
3. W przypadku pobrania płatności dotyczącej zamówienia produktu niedostępnego, Sprzedawca zobowiązany jest do zwrotu pełnej kwoty na rachunek bankowy, z którego została dokonana płatność w terminie 7 dni.
4. Sprzedawca zobowiązany jest do powiadomienia za pośrednictwem poczty elektronicznej Klienta, że zamówiony produkt jest niedostępny.
5. Sprzedawca zastrzega, iż produkty dostępne w sklepie przeznaczone są jedynie dla Klientów posiadających adres do doręczeń na terenie Polski.

4.Prezentacja produktów

Produkty przeznaczone do sprzedaży są opisane i prezentowane z możliwie największą dokładnością.

Klienci powinni zapoznać się uważnie z opisem prezentowanych Produktów. Przy podejmowaniu decyzji w sprawie zakupu Produktu Klienci powinni uwzględniać również potencjalne ograniczenia wynikające z elektronicznej formy przekazu obrazu Produktów oferowanych w naszym sklepie.

5. Cena produktów

1. Ceny produktów podawane na stronie internetowej sprzedawcy są cenami brutto (tzn. zawierają wszystkie podatki i opłaty, w tym podatek VAT) określonymi w złotych polskich.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do modyfikacji cen w dowolnej chwili, jednakże wszelkie opłaty naliczane są według cen obowiązujących w chwili zawarcia umowy sprzedaży.

6. Składanie zamówień oraz moment zawarcia umowy sprzedaży

1. Klient składa zamówienie w sposób opisany w punkcie poniżej.
2. Sposób i etapy składania zamówienia:

Po wybraniu produktu na stronie internetowej Sprzedawcy należy wybrać opcję „Do koszyka”. Następnie należy sprawdzić szczegóły zamówienia, w szczególności rozmiar, kolor, ilość i cenę. Po sprawdzeniu prawidłowości tych danych należy wybrać opcję „Potwierdź zakup”. Po przejściu na stronę płatności wymagane jest podanie następujących danych:
a. Kod kuponu rabatowego, jeśli taki przysługuje;
b. Wskazanie formy płatności;
c. Wskazanie typu dostawy.

Następnie należy zatwierdzić lub zmienić adres dostawy i opłacić zamówienie w jeden z następujących sposobów:
a. Płatność przelewem na konto wskazane w toku składania zamówienia;
b. Płatność przy odbiorze w siedzibie Sprzedawcy, gdy Klient wybrał ten sposób.
3. Zawarcie umowy sprzedaży następuje z chwilą uruchomienia opcji „Potwierdź zakup”.
4. Moment określony w art. VI ust. 3 oznacza równocześnie akceptację niniejszego Regulaminu przez Klienta.
5. W przypadku gdy między Klientem a Sprzedawcą wcześniej wynikły spory dotyczące płatności lub Klient nie uiścił opłaty w całości lub w części za choćby jedno z wcześniejszych zamówień, Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia złożonego przez klienta.

7.Dostawa

1. Terminy i ceny dostaw
a. Siódemka – termin dostawy do 3 dni roboczych
b. Standardowa dostawa jest bezpłatna dla zamówień od 1 000 zł
c. Dla pozostałych zamówień opłata za dostawę to 20 zł
2. Powyższe terminy dostaw dotyczą wyłącznie zamówień otrzymanych przez Sprzedawcę przed godziną 10:00. Jeśli zamówienie otrzymane zostało po godzinie 10:00 do terminu dostawy należy dodać jeden dzień roboczy.
3. Wraz z odbiorem towaru przez Klienta, przechodzi na niego odpowiedzialność za przypadkowe zniszczenie lub utratę rzeczy.

8.Zwroty

1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (dalej jako „u.p.k.), Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od objęcia przez niego rzeczy w posiadanie lub przez inną przez niego wskazaną osobę nie będącą przewoźnikiem.

Poprzez uruchomienie opcji „Potwierdź zakup” Klient w szczególności potwierdza, że został poinformowany o przysługującym mu prawie do odstąpienia od umowy oraz że Sprzedawca udostępnił mu wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W razie odstąpienia umowa sprzedaży uważana jest za niezawartą.
2. Odstąpienie od umowy:
a. Klient chcący odstąpić od umowy pobiera stąd wzór odstąpienia od umowy;
b. wypełnione stosownie oświadczenie wraz z towarem powinno zostać wysłane na adres Sprzedawcy wskazany w dziale I niniejszego Regulaminu, tj. Bootiquerie, ul. Fińska 9a Janinów, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
c. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu od Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy prześle mu na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób, o którym mowa w art. 30 ust. 3 u.p.k.
d. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, tj. koszty odesłania produktu do Sprzedawcy;
e. zwracany towar nie może być uszkodzony, ani nosić śladów używania przekraczające zwykłe sprawdzenie właściwości towaru;
3. Zwrot kosztów:
a. zwrot wszystkich dokonanych przez Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy Klient otrzymuje w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpienia od umowy, na rachunek bankowy wskazany w tymże oświadczeniu.
Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
b. w wypadku nie wskazania rachunku bankowego w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że klient wyraźnie
c. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, tj. koszty odesłania produktu do Sprzedawcy;
d. W przypadku przesyłek wysłanych przez Klienta za pobraniem w razie nie uzasadnionego odstąpienia od umowy lub przesyłek, których koszt przesłania jest nieuzasadniony, Sprzedawcy przysługuje wobec Klienta roszczenie o zwrot pokrytych kosztów przesłania Produktu
4. Klient poprzez uruchomienie opcji „Potwierdź zakup” poświadcza, iż został przez Sprzedawcę poinformowany, w szczególności o przysługującym mu prawie do odstąpienia od umowy, wzorze odstąpienia od umowy oraz sposobie wykonania prawa odstąpienia od umowy.
5. Umowę, od której Klient odstąpił na mocy niniejszego postanowienia uznaje się za niezawartą.

9. Sposób postępowania w przypadku przesyłek niedostarczonych przez przewoźnika

1. Zwrot z powodu – „Adresat nie mieszka pod wskazanym adresem”;
a. dotyczy przesyłek zwracanych przez firmę transportową odpowiedzialną za doręczenie dostawy z dopiskiem „adresat nie mieszka pod wskazanym adresem” i podobnych;
b. po otrzymaniu i akceptacji przesyłki przez Sprzedawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem w celu ustalania ponownej wysyłki, jeżeli produkt będzie wciąż dostępny albo przeprowadzenia zwrotu kosztów zamówienia, w zależności od decyzji Klienta.
c. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia zwrotu kosztów zamówienia, a nie podejmowania prób ponownego przesłania w przypadku wielu, co najmniej dwóch, zwrotów typu „Adresat nie mieszka pod wskazanym adresem”, chyba że Klient wykaże, że nieodebranie Produktu nie nastąpiło z jego winy.
2. Zwrot z powodu – „Nie odebrano”;
a. dotyczy przesyłek, które nie zostały odebrane przez adresata w punkcie odbioru w określonym terminie;
b. po otrzymaniu i akceptacji przesyłki przez Sprzedawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem w celu ustalania ponownej wysyłki, jeżeli produkt będzie wciąż dostępny albo przeprowadzenia zwrotu kosztów zamówienia, w zależności od decyzji Klienta.
c. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia zwrotu kosztów zamówienia, a nie podejmowania prób ponownego przesłania w przypadku powtarzających się zwrotów z wyżej wymienionego powodu, chyba, że Klient wykaże, że nieodebranie Produktu nie nastąpiło nie nastąpiło z jego winy.
3. Zwrot z powodu – „Adresat odmówił odbioru”;
a. dotyczy przesyłek w stosunku do których Klient odmówił odbioru dostarczonej przesyłki;
b. po otrzymaniu i akceptacji przesyłki przez Sprzedawcę, konto klienta zostanie skredytowane talonem o odpowiedniej wartości w terminie 72 godzin od chwili odbioru przesyłki;
c. Klient może żądać anulowania talonu i bezpośredniego zwrotu kosztów za pośrednictwem strony internetowej Sprzedawcy, w rubryce „Obsługa klienta”
4. W przypadku zwrotów wymienionych w art. IX pkt. 1-3 niniejszego Regulaminu, Sprzedawca dokona ponownej rezerwacji zamówionych artykułów po skontaktowaniu się z Klientem, i może przeprowadzić zwrot kosztów zamówienia, jeżeli produkt lub produkty nie są już dostępne, chyba że Klient wykaże, że nieodebranie Produktu nie nastąpiło z jego winy.

10. Wymiany

1. Sposób wymiany:
a. do paczki ze zwrotem towaru należy dołączyć informację w formie pisemnej z oznaczeniem rozmiaru buta oraz adresem odesłania paczki
b. paczka towarem wymienianym na inny powinna być opłacona przez Klienta
2. Wymieniony towar odsyłany jest niezwłocznie po otrzymaniu paczki, a o jej nadaniu klient zostanie poinformowany drogą mailową.
3. Wymianie podlegają towar nieuszkodzony, nie noszący śladów używania przekraczających zwykłe sprawdzenie właściwości towaru;
4. Sprzedawca nie przewiduje możliwości podstawienia kuriera pod obiór paczki.

11. Postanowienia gwarancyjne

1. Na wszystkie produkty Sprzedawane przez Bootiquerie produkty przysługuje 24-miesięczna gwarancja.
2. Procedura zgłaszania reklamacji:
a. w celu zgłoszenie reklamacji należy w sposób czytelny wypełnić formularz reklamacyjny;
b. zgłoszenie reklamacyjny powinno zostać załączone do reklamowanego towaru;
c. reklamowane obuwie powinno być czyste i wywietrzone.
3. Zasadność reklamacji oceniana jest przez rzeczoznawcę.
4. Reklamacji nie podlegają:
a. naturalne zużywanie się obuwia;
b. uszkodzenia powstałe w wyniku braku lub nieprawidłowej konserwacji;
c. wygoda obuwia;
d. różnica w kolorze i strukturze skóry oraz załamania, zmarszczenia powstałe w trakcie użytkowania wynikające z naturalnych właściwości skóry;
e. uszkodzenia wynikłe z użytkowania obuwia niezgodnie z jego przeznaczeniem;
5. Nie stanowią podstawy do reklamacji różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera (np. kolor, proporcje) Klienta.
6. Reklamacja jest rozpatrywana i odsyłana w ciągu 14 dni od daty doręczenia towaru na adres sprzedawcy określony w dziale I Regulaminu.
7. W wypadku niezgodności towaru z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę, a jeżeli nie jest to możliwe lub wymaga nadmiernych nakładów albo Sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie towar zostanie wymieniony na nowy.
8. Koszt przesyłki reklamowanego towaru ponosi Klient, który po rozpatrzeniu reklamacji odsyłany jest na koszt Sprzedawcy.
a. w wypadku gdy reklamacja zostanie uznana, Klientowi przysługuje zwrot kosztów przesyłki reklamowanego towaru, ale nie przekraczających kosztów wcześniejszego dostarczenie towaru Klientowi;
b. jeśli reklamacja okaże się bezzasadne Sprzedawca będzie domagał się kosztów zwrotu towaru;
9. Przesyłki z wymienianymi w ramach reklamacji towarami są odsyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej przesyłką zwykłą, chyba że klient zażyczy sobie innego sposobu wysyłki.
10. Niniejsze postanowienia gwarancyjne nie wyłączają odpowiedzialności Sprzedawcy wynikających z rękojmi za wady fizyczne rzeczy.

12. Własność intelektualna

1. W odniesieniu do wszystkich etapów dostępu i korzystania z witryny, wypełniania formularzy, składania zamówień, dostawy artykułów lub jakichkolwiek innych usług, odpowiedzialność firmy Bootiquerie jest ograniczona. W związku z powyższym, odpowiedzialność firmy Bootiquerie może być ograniczona lub wyłączona m.in. w przypadku nieprawidłowości lub szkód związanych z wykorzystywaniem sieci Internet, całkowicie niezależnych od woli firmy Bootiquerie i podjętych przez nią środków ostrożności.
2. w szczególności Bootiquerie w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności w przypadku jakichkolwiek zakłóceń dotyczących ciągłości świadczenia usług, spowodowanych atakami zewnętrznymi lub obecnością wirusów komputerowych. Równocześnie wszystkie okoliczności uznane zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego jako przypadek siły wyższej zwalniają Bootiquerie z jakiejkolwiek odpowiedzialności. Klienci korzystają z wszystkich gwarancji udzielanych przez marki sprzedawane za pośrednictwem naszej witryny.

13. Pozasądowe metody załatwiania sporów

1. Wszystkie elementy witryny Bootiquerie, zarówno wizualne jak i dźwiękowe, jak również ich technologie są chronione prawami autorskimi, markami lub patentami. Stanowią one wyłączną własność firmy Bootiquerie.
2. Jakiekolwiek linki hipertekstowe prowadzące do witryny Bootiquerie, między innymi przy wykorzystaniu technik typu framing, deep-linking, in-line linking oraz innego rodzaju podobnych technik zamieszczania linków są absolutnie zabronione. W konsekwencji jakikolwiek zamieszczony link, nawet domyślnie zaakceptowany, musi zostać usunięty na zwykłe żądanie firmy Bootiquerie.

14. Dane osobowe i ich przetwarzanie

1. W celach niezbędnych do realizacji umowy sprzedaży produktów firma Bootiquerie zbiera oraz przetwarza w inny sposób dane osobowe Klientów.
2. W każdym wypadku, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Klient sklepu internetowego może w każdej chwili wyrazić swój sprzeciw wobec wykorzystania handlowego jego danych i posiada prawo dostępu, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych przechowywanych przez Bootiquerie. Wszelkie wnioski dotyczące postanowień niniejszego artykułu powinny być przesyłane pocztą elektroniczną na adres sklep@bootiquerie.com

15. Zmiana regulaminu

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie wraz z dniem 22 grudnia 2014 roku.
2. Wszelkie późniejsze zmiany będą ogłaszane z przynajmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.
3. Do towarów nabytych przed datą zmiany regulaminu, stosuje się regulamin obowiązujący w chwili zawarcia umowy sprzedaży.